sözleşme Yönetimi

İnşaat projelerinde inşaata başlayanların aklına pek çok sebep gelmektedir. Bu nedenler bir nevi gerekli endişe olup nasıl çözüleceği tüm işverenler ve müteahhitler için uygulama önceliklerinden biridir. Bu çözümlerden biri de sözleşme yönetimidir.

Basit bir ifadeyle, sözleşme yönetimi ikili veya çok taraflı sözleşmeleri içerir. Bu sözleşmede işveren, iş ve görevlerde kolaylık ve kolaylık olması adına projenin yapımını sözleşme yöneticisine vermekte ve inşaattaki risk ve teknik sorunlarla ve şıklıkla yüzleşmekten kendisini kurtarmaktadır.

Öte yandan müteahhit, işverenden aldığı miktar karşılığında tüm görevlerini iyi bir şekilde ifa etmektedir. Projedeki aşırı maliyetlerin yönetimi ve azaltılması, uygulama gecikmelerinin önlenmesi, sözleşme yöneticilerinin müşterileri için dikkate aldığı proje yönetimi konuları gibi görevler.

Ulusal düzeyde inşaat ve inşaat projelerinde yarım asırdan fazla deneyime sahip Saqqal Sazeh Tahkeem Banyan Company, sözleşme ve proje yönetimi alanında faaliyet göstermekte ve deneyimli inşaatçılarının deneyim ve teknik bilgisini kullanarak, projelerin Sözleşme yönetimi konusunda saygın işverenlerle işbirliği yapmak.

Şirket faaliyetinin bu bölümünün ana hedefi, ek maliyetleri azaltmak, projeyi hızlı ve kaliteli bir şekilde uygulamak ve ülkemizin çoğu bölgesinde deprem meydana geldiğinde talihsiz afetlerin oluşmasını önlemektir.

Sözleşme yönetiminin tüm koşullarının ayrıntılı incelemesi için bizimle kalın…

Sözleşme yönetimi sözleşmesi nasıl yapılır?

Bu sözleşme aslında proje süresince sözleşme yöneticilerinin ve işverenlerin mali ve hayati yükümlülükler gibi yükümlülüklerini yerine getirmelerinin gerekliliğini ve yasal sorumluluklarını belirlemekte ve açıklamaktadır. Bu nedenle, işlemin her iki tarafı için de açık ve net olmalıdır. Bu sözleşmeler, planların ve sorumlulukların harfiyen yerine getirilmesi için sözleşme sahibine ve yöneticisine verilen ve yasal belge olarak tescil edilen yasal belgelerdir.

Mal sahipleri ile proje yöneticileri arasındaki müzakere sürecinde değişiklik olursa, bu belgeye bir sözleşme olarak kaydedilecektir.

Bu sözleşme aynı zamanda işveren veya proje sahibi için bir denetleyici görevi görür. Sözleşme yönetimi tartışmasında karşı tarafın sorumluluğunu yerine getirmesi açısından her iki taraf için de tam güven içermeyebilecek konular vardır. Bu nedenle, işverenin şüphesini gidermek için, sözleşme yöneticisi işverene bu adımların sözleşmeye göre ilerlemesini kontrol edebileceğine dair güvence verebilir ve işveren için bu projenin uygulanmasına ilişkin endişeleri azaltabilir. sözleşme yönetimi sözleşmesi.

Bu faktörlerin proje uygulamasındaki gecikmeleri ve ek maliyetleri de azalttığını belirtmek gerekir.

Yürütme planlarına göre bütçe kontrolü, proje yönetimi sözleşmesinin hayati ilkelerinden biridir.

Sözleşme yönetiminin önemi nedir?

Bu sözleşmeyi iyi yönetebilmek, sözleşme yönetiminde gerekli gerekliliklerden biridir. Bu sözleşme doğru yönetilirse olumlu sonuçları olacaktır. Gelin bu sonuçlardan bazılarını birlikte inceleyelim:

Yararlanıcı koruması

Sözleşmeler, inşaat için sözleşme yönetiminin ana direğidir. Çünkü projeyi korumak için sözleşmeliler ve onlar yoksa projenin başarısı yok.

Bir sözleşme akdedildiğinde, lehtarların tüm menfaatleri sözleşmeye dahil edilir ve tüm taraflar bunlara uymakla yükümlüdür. Temel sözleşmenin imzalanmasıyla, tüm işler kaçınılmaz olarak plana göre ilerleyecek, bu nedenle sözleşmenin yürütülmesi sırasında hak sahiplerinin çıkarlarına saygı gösterilecektir.

Uyuşmazlık önleme

İnşaat her zaman başarılı değildir. Bu sektörün insanları her zaman taraflar arasındaki anlaşmazlıkları önlemeye çalışmaktadır. Bu anlaşmazlıkların çoğu, uygulama maliyetleri konusundadır. Bu nedenle, bu konudaki anlaşmazlıkları önlemek için işin başında planlı bir sözleşme hazırlanması önerilir.

Bir sözleşme, her bir taraf için bağlayıcı olan uygulanabilir bir garantidir.

Bu önemli sözleşmeye göre, sözleşmenin yönetim tarafları, sözleşmelerin şartlarına – bütçelere – özel programlara uymakla yükümlüdür. Bu sözleşme, sözleşme yöneticisinin ihtiyaçlarının yanı sıra mal sahibinin proje ihtiyaçlarının nitelik, nicelik ve zaman açısından karşılanacağını garanti eder.

Tartışmalı karar

Sözleşme yöneticisi, sözleşmelerin kaydında önemli detayları dikkate alır ve teknik bilgisi ile maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olur. Bir sözleşmeli yönetici, işverene maliyetleri düşürmede ne ölçüde yardımcı olabilir, işveren ile sözleşmeli yönetici arasında bir çatışma kaynağı olabilir. Bu fark, projenin kapsamı – uygulama maliyetlerinin miktarı ve projenin süresi – hakkında net maddeler yazılarak çözülebilir. Tabii inşaat mallarında yüksek enflasyon olmadığı ve maliyetin tahmin edilebildiği durumlarda bu konu sözleşmede gündeme gelebilir.

Sözleşmenin özel detayları nelerdir?

Sözleşme yönetimi sözleşme şartnamelerinin ilk kısmı, sözleşmenin yazılması ve kaydedilmesidir.

Uygulamanın teknik detayları

Planlar her projenin temelidir. Konut, ticari, ofis ve villa binası yapmak veya yenilemek için mutlaka kat planlarımız olmalıdır. O da sözleşmede belirtilmesi gereken tüm gerekli ayrıntılarla kesin ve yazılı olarak.

Projede kullanılan tüm işler dikkate alınmalı ve projenin sözleşme belgesinde bunlar hakkında açıkça yazılmalıdır.

işin kapsamı
İşveren tarafından sözleşme yöneticisine sağlanan hizmetlerin ve ekipmanın tanımı; Belirli bir yerde, kalemlerin niteliği, miktarı ve kalitesi belirtilmelidir.
Özel genel koşullar

Genel koşullar aslında tüm inşaat projelerini yönetir. Genel şartlara ek olarak, her projenin kendine has detaylarını kapsayan özel şartlar da bulunmaktadır.

onlar verir

Zamandan ve paradan tasarruf sağlayabilecek şartlar ve koşullar. Bu öğeler, her projede gerekli olan belgeleri, değişiklik prosedürlerini, uyuşmazlık çözüm yöntemlerini, tahkim prosedürlerini, banka garantilerini vb. içerebilir.

Ticari iş değeri ve proje yönetimi stratejisi, kapatılan sözleşmeye dayanmaktadır. Kamu ve özel mülkiyete sahip inşaat projelerinde, herkes maliyetin düşürülmesi ve mükemmel performansın peşindedir.

Sigorta

Sigortanın temel kısmı; Bina sahipleri, sözleşmeli yöneticiler ve proje çalışanları gibi tüm proje personeli için bir endişe kaynağıdır. Proje sahasında olası risklerin oluşmasından dolayı gönül rahatlığı için, sözleşme yöneticisi işverenin görüşü ve onayı ile üyelerin sigortasını ve projenin kaza sigortasını ödemek zorundadır. Sözleşme yönetimi, belgenin maddelerinde belirtilen maddeler kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Bu nedenle, bir proje yöneticisi olarak rolünüzü bilin ve projeyi yaparken gayretli olun ve işin risklerini en aza indirin.

Sözleşme yöneticisinin maaşı

Sözleşme yöneticisinin maaşı sözleşmede yer almalıdır ve bu miktar projenin türüne ve çalışma koşullarına göre değişir.

ücret ödeme zamanı

Sözleşme, işverenin sözleşme yöneticisinin maaşını veya ücretini ne zaman ödemesi gerektiğini belirtmelidir. Bu, gelecekteki anlaşmazlıkları önleyecektir. Ayrıca, ücretlerin geç ödenmesi için para cezaları da dikkate alınmalıdır.

Sözleşme yönetimi yüzdesi nasıl hesaplanır?

Bu oran projenin tipine, bina mı villa mı, ticari mi idari mi olduğuna göre değişir. Genel olarak, bu yüzde için genellikle dikkate alınanlar, projenin özel koşullarına göre belirlenir.

Aşağıdakiler, sözleşme yönetimi yüzdesini belirlemek için değişken faktörler arasındadır…

Malzeme temini:
işverenin malzemeleri sağladığı veya sözleşmeyi yönetmekten sorumlu olduğu; yüzdeyi değiştirecektir.
Tasarım ve uygulamanın karmaşıklığı veya basitliği:
Bina tasarımının basitliği veya karmaşıklığı, uygulama süresinin yanı sıra uygulama için gereken bütçe miktarını azaltmada veya artırmada etkili bir faktördür.
Sözleşme yöneticisine atanan görevlerin miktarı:
Sözleşme yöneticisine atanan görevlerin miktarı, oranın artmasında ve azalmasında rol oynar.
Proje yolu:
Proje güzergâhı şehirden uzak ise işçilerin hareketi, malzeme ve erzak alımı, müteahhitler için ulaşım kolaylığı, proje üyeleri için tesis miktarı kendi zorluklarını da beraberinde getirecektir. Ve yüzde artışı gerektirir.
Hava ve atmosferik koşullar:
Örneğin, kuzey veya güney şehirlerde bulunan yürütme projelerinde sözleşme yönetimi yüzdesi daha yüksektir. Çünkü bu coğrafyalarda çalışma koşulları daha zor.

Genellikle inşaat projelerinde sözleşme yönetimi yüzdesi yaklaşık %8 ila %12, villa projelerinde ise %10-20’dir.

Çünkü bu tür sözleşmelerde sözleşme yöneticisinin amacı mal sahibini memnun etmek ve çıkarlarını korumaktır. Bu nedenle, aralarında karlı sözleşme yapma durumları yoktur. Sözleşme yöneticisinin ücreti de proje sürecine göre kademeli olarak ödenir.

Proje yöneticisinin malzeme ve malzeme temini için iyi kaynaklara erişimi olduğundan; Aynı zamanda yetenekli ustalar ve ekipler istihdam etmektedir; Müşteri, projeyi daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle tamamlayacak ve teslim edecektir.

müteahhit kim

Projenin büyüklüğü, yapının detaylarını ve farklı bölümlerini yakından takip etmek için daha fazla işgücüne ihtiyaç duyulacak şekilde ise; Sözleşme yönetimi, bir kişi veya kişileri alt yüklenici olarak seçebilir ve sözleşmeye göre sorumluluklar verebilir.

Sözleşmede işverenin alt yüklenicileri de onaylaması gerektiği belirtilmişse; Bu nedenle, sözleşme yönetimi taşeronların onayını mal sahibinden almalıdır. Aksi takdirde, tüm proje sorumlulukları sözleşme yöneticisindedir.

Projenin başarılı bir şekilde yönetilmesi için kullanılan sözleşme yöneticisi altındaki kişilerin maliyetleri, sözleşmede bu maliyetlerin işverenin sorumluluğunda olduğu açıkça belirtilmediği sürece sözleşme yöneticisinin sorumluluğundadır, bu durumda işveren, sözleşmeli yönetici kişilerinin masraflarını ödemekle yükümlü olacaktır.

Bu alıntının sonunda, sözleşmenin her iki tarafına (işveren – sözleşmeli yönetici) verilen görevlerden bazılarına genel bir bakış atacağız:

Sözleşme yönetiminde işverenin görevleri
Proje maliyetlerinin zamanında karşılanması
Danışman seçici ve sözleşme yöneticisi
Sözleşmedeki tüm değişikliklerin onaylanması ve sağlanması
İşe başlamadan önce gerekli sorgulamaların yapılması
Projeyi yürütmek için gerekli tüm izinlerin alınması
Sözleşmedeki temel kararlar ve emirler
Kamu ihalelerinde projenin faydası ve uygunluğunun dikkate alınması
Sözleşmeli yönetici maaşının sözleşmede belirtilen süre içinde ödenmesi

 

Sözleşme yöneticisinin görevleri
Yeterli deneyim ve beceriye sahip olmak
Mühendislik sisteminden çalışma iznine sahip olmak
Uygulama yöntemlerinin belirlenmesi
Yürütme ekibini belirleyin
Projeyi ve yürütme acentelerini sigortalamak için eylem
Alt yükleniciler arasında koordinasyonun sağlanması
Alt yüklenici uygulamalarının izlenmesi
Sözleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Tüm faktörler ve uygulama adımları üzerinde kontrol
Ulusal inşaat yönetmeliklerine dayalı proje uygulaması
Sözleşme süresi içerisinde projenin montajı, devreye alınması ve teslimi
Uygulama planlarına göre projenin uygulanması