آدرس: تبریز، نصف راه، ستاره باران، طبقه 11، واحد 113

تلفن : 34393367 ( 041 )
تلفکس : 34393368 ( 041 )

ایمیل: info[a]segalsazeh.com