ثقال سازه| شرکت پیمانکاری در تبریز - شرکت ساختمانی در تبریز

کلمه کلیدی را وارد کنید

ایستگاه میدان قطب مترو تبریز

ایستگاه میدان قطب مترو تبریز

دراجرا
سرمایه گذار قرارداد
تاریخ انتشار:
January 1, 1970
موقعیت:
ارزش:
طراح:
درباره پروژه

شرکت ثقال سازه به عنوان پیمانکار مترو در تبریز نیز فعالیت کرده و ایستگاه های شماره 9 خط یک تبریز، ایستگاه شماره 7 و 2 خط دو تبریز و ایستگاه شماره 8 خط هفت تهران اجرا کرده است.