ثقال سازه| شرکت پیمانکاری در تبریز - شرکت ساختمانی در تبریز

کلمه کلیدی را وارد کنید

پروژه مدارس

پروژه مدارس

دراجرا, طراحی, نظارت
سرمایه گذار قرارداد
زهرا مردانی آذر
تاریخ انتشار:
January 1, 1970
موقعیت:
ایران- تبریز
ارزش:
5000
طراح:
ثقال سازه
درباره پروژه