ثقال سازه| شرکت پیمانکاری در تبریز - شرکت ساختمانی در تبریز

کلمه کلیدی را وارد کنید

مجتمع خدماتی رفاهی پتروشیمی تبریز

مجتمع خدماتی رفاهی پتروشیمی تبریز

دراجرا
سرمایه گذار قرارداد
تاریخ انتشار:
January 1, 1970
موقعیت:
ارزش:
طراح:
درباره پروژه